UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Radno-okupacione radionice

Radno-okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija, kao dio bolničkog liječenja, obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije pacijenta. Ona pomaže korisnicima da vode neovisan produktivniji život sa mnogo više zadovoljstva. Ovaj vid terapije im pomaže da :

  • bolje organiziraju svoje vrijeme;
    radna1
  • razmjenjuju svoje probleme;
  • se vrati korisniku život u zajednici, obitelji i na radnom mjestu;
  • savladaju životne barijere sa kojima se susreću svakodnevno;
  • dobiju neophodnu socijalnu podršku;
  • se osposobe za svakodnevni život i rad.

Rad se organizuje grupno ili individualno, zavisi od interesa, sklonosti samog korisnika te njegovih želja i mogućnosti. Nakon određenog vremena dobija se uvid u njegovo fizičko, mentalno i socijalno stanje.

 

Radno-okupaciona terapija u okviru Dnevnog centra UG „Zajedno“

S obzirom da su naši korisnici uglavnom hronično duševno oboljela lica koji su više puta bolnički liječeni i sniženih su radnih kapaciteta, trepija u okviru radno-okupacionih radionica je prilagođena njihovim potrebama. Radionice se održavaju u prostorija Dnevnog centra gdje korisnici izrađuju razne upotrebne predmete, izrađuju nakit, bave se slikarstvom, slikaju na staklu i izrađuju ukrasno posuđe, svjetne aranžmane, izrađuju čestitke i druge ukrasne predmete. S obzirom na zdravstveno stanje u kojem se nalaze ova lica, zadovoljni smo njihovim odzivom i uključivanjem u radioničke aktivnosti kao i radom voditelja radionica, jer je za rad sa ovim licima potrebna velika doza entuzijazma, strpljenja i posvećenosti svakom od njih. Sami korisnici istakli zadovoljstvo odnosom sa voditeljima radionica te mogućnošću da izraze svoju kreativnost i radne kapacitete što značajno utiče na njihovo samopouzdanje. Zadovoljni su osmišljenim i r sadržajem i do sada realizovanim radionicama.
Izdvajamo riječi jedne naše korisnice: “Kroz rad na izradi nakita zaboravim na svakodnevne probleme sa ocem, a takođe sam primjetila i bolje funkcionisanje prstiju desne ruke. Prilikom potpisivanja osjećam olakšanje jer je do sada i ta jednostavna radnja predstavljala problem za mene”.

 

  radna3   radna3   radna4