UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Partneri

Naši partneri su:

  • Centar za socijalni rad Banja Luka
  • Centar za mentalno zdravlje Banja Luka
  • Klinika za psihijatriju Banja Luka
  • NVO