UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Osoblje Dnevno centra

Koordinator Dnevnog centra

Ružica Atanacković , menadžer socijalne zaštite i socijalne politike.

  • koordinira ukupnim aktivnostima politike Dnevnog centra zajedno sa organizatorima dnevnih aktivnosti i partnerskim organizacijama kao i zajednicom u cilju ostvarivanja misije Dnevnog centra


Organizatori dnevnih aktivnosti

Branka Čavić, dipl. soc. radnik , Koordinator dnevnih aktivnosti
Milena Ritan, Menadžer za odnose s javnošću
David Zorić, dipl.psiholog, Voditelj psihološke radionice
Jasna Arifović, Voditelj muzičke radionice

Organizatori dnevnih aktivnosti vrše planiranje, pripreme  i organizovanje dnevnih aktivnosti korisnika i porodica korisnika, provodeći sve radno vrijeme zajedno sa korisnicima. Obavljaju administrativne poslove uz dijagnostiku korisnika i porodica i vrše evaluaciju aktivnosti iz ciljeva Dnevnog centra radi kreiranja novih sadržaja. Rade na animaciji novih korisnika i promociji Dnevnog centra uopšte.