UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

O udruženju

UG Zajedno

UG Zajedno

UG Zajedno je osnovano 30.03.2006. godine na inicijativu JU Centra za socijalni rad Banja Luka, zbog teških i nagomilanih socijalnih problema sve većeg broja duševno bolesnih lica, njihovih porodica, socijalne stigme, kršenja ljudskih prava, izolovanosti i odbačenosti. Članovi Udruženja su psihički oboljele osobe, članovi porodica koji imaju oboljelog člana, profesionalci, volonteri, studenti...


Uz finansijsku podršku Centra za socijalni rad Banja Luka i Grada Banja Luka, početkom 2007. godine UG Zajedno je otvorilo prvi Dnevni centar za duševno bolesne ljude u Banja Luci. Nam­jera je bila da se oboljeli, porodice i profesionalna lica oglase u iskazivanju svojih potreba nedostataka resursa i da uzmu učešće u odlučivanju na različitim nivoima za kvalitetnije zdravstvene i soci­jalne usluge u mentalnom zdravlju.


Danas je ovaj Dnevni centar proširena usluga Centra za socijalni rad Banja Luka kao podrška za socijalno uključivanje marginalizovanih, jačanjem njihovih socijalnih kapaciteta. Time je on i finansijski podržan u sistemu socijalne zaštite čime je izvjesna njegova održivost.