UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Muzičke radionice

Muziko-terapija

Muziko-terapija, u svijetu davno prepoznato sredstvo liječenja, neizbježno je sredstvo u radu, kako sa djecom sa posebnim potrebama, sa starijim osobama, tako i sa osobama koje su duševno oboljele. Muzika je sinonim za neozavisnost, ravnotežu, integraciju, varijaciju i prilagođavanje.
Kao sredstvo liječenja koristi se jer jača samopouzdanje, daje mogućnost da se kroz muziku i pjesmu izraze osjećanja, pomaže u poboljšanju sposobnosti rješavanja problema, poboljšava razvoj međuljudskih vještina. Za korisnike koji su starije dobi, muziko-terapija pomaže razvoj i održavanje njihove memorije, te poboljšava  njihove socijalne sposobnosti.
Muziko-terapija utiče na četiri osnovna faktora ljudskog ponašanja: fizički, kognitivni, psihološki i socijalni.

  • Fizikalni činioci uključuju bolje motoričke sposobnosti, koordinaciju i kontrolu mišića. U to može da se uvrsti i bolja koordinacija oka i ruku, poboljšanje osjetljivosti svih osjetilnih organa, smanjenje boli i stresa, poboljšanje artikulacijskih vještina.
  • Kognitivni činioci obuhvataju dobru sposobnosti učenja, bolje razumijevanje i komunikaciju, razvijanje budnosti i svjesnosti.
  • Psihološki činioci obuhvataju smanjenje traume i straha, te kontrolu impulsa, razvijanje iscjeljenja, praštanja prirodi i slično.
  • Na kraju, muziko-terapija je pomogla u rastu međuljudskih odnosa i povećala socijalne interakcije kroz jačanje grupne aktivnosti.
  radionica1   radionica2  

 

Muzička radionica u okviru Dnevnog centra UG “Zajedno”

U Dnevnom centru, muziko-terapija je našla svoje mjesto i rezultate u radu, a možemo slobodno reći i u oporavku korisnika.
Postoje dva pristupa u radu, a to su:individualni (jedan na jedan) i grupni. Na idividualnim terapijama se radi na ličnoj kreativnosti korisnika, npr. pisanje pjesama i recitovanje. Drugi pristup u radu je grupni rad (hor), gdje se korekcije upućuju odmah cijeloj grupi, u cilju poboljšanja funkcionisanja u grupi. Takođe, na radionicama se gledaju filmovi muzičkog sadržaja, gdje se razvija koncentracija (slušanje i praćenje), a kasnije se radi na prisjećanju slušane muzike u filmu. Sve to utiče na zdravstvenu rehabilitaciju korisnika.
Voditelj muzičke radionice korištenjem muzičkih iskustava (pjevanjem, pisanjem pjesama, slušanjem i komenatrisanjem muzike, kretanjem uz muziku) pomaže korisniku u cilju poboljšanja njegovog funkcionisanja kao i ličnog shvatanja kvaliteta življenja na različitim domenima.
Orff muziko-terapija je aktivni oblik muzičke terapije koji koristi vještine i sposobnosti osoba sa određenim zdravstvenim poteškoćama. Za tu terapiju karakteristično je njeno interaktivno i multisenzorno djelovanje. Muzička sredstva u ovoj metodi su govor, ritam, gesta, mimika, pokret, melodija i rukovanje Orffovim ginstrumentima. Primjenom Orffovih instrumenata ciljano se pospješuje opuštanje i koncentracija, razvoj čulne percepcije (optičke, akustičke, prostorne), te koordinacije.
U projektu osnivanja “Orff” muzičke radionice za osobe sa duševnim oboljenjima nabavljeno je nekoliko Orffovih instrumenta, što još nije dovoljno, jer nema instrumenata koliki imamo broj korisnika. Važno je znati da će neki korisnici će biti u mogućnosti da sviraju instrument, dok drugi neće, tako da se mora dati odgovarajući i instrument za njih. Svi ti elementi pomažu i stvaraju  iskustva, i ishod muziko-terapije će ići bolje i imati više uspjeha za korisnika.
Radionica se provodi u grupi koju čine korisnici dnevnog centra i svi koji izraze želju da volontiraju i posjećuju muzičku radionicu. Česti su i nastupi hora “Zajedno” na raznim manifestacijama prilikom kojih nas u posljednje vrijeme redovno prate, i u programu učestvuju, volonteri iz Banjalučke gimnazije.

Istraživač  Dr.Thaut je rekao: “ Mozak koji se prepusti  muzici će biti promjenjen od strane same muzike”.