UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Korisnici

UG Zajedno

Kako postati član i korisnik Dnevnog centra:

Prijedlog korisnika za uključivanje u Dnevni centar daju stručni radnici partnerskih institucija ( Klinika za psihijatriju, Centar za mentalno zdravlje, Centar za socijalni rad i NVO), korisnici i porodice korisnika, okruženja.

Prijedlog se razmatra u okviru tima koga čine koordinator Dnevnog centra i organizatori dnevnih aktivnosti uz konsultacije ljekara kod koga se korisnik liječi.

Pri tome se vrši uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju i socijalni život korisnika. Korisnika upoznajemo sa ciljevima, aktivnostima i pravilima rada Dnevnog centra. Motivisanost korisnika uz potpisivanje saglasnosti za boravak u Dnevnom centru i pridržavanje pravila rada Dnevnog centra osnov je za konačan prijem.

Za svakog korisnika pojedinačno, vodi se dosije sa listom praćenja. Svi podaci prilikom prvog kontakta i daljeg praćenja su povjerljivi i u njih uvid ima samo osoblje Dnevnog centra.

 

Ko su korisnici dnevnog centra:

UG Zajedno

Lica sa poremećajem u mentalnom zdravlju starosti od 18-50 godina (pristup je omogućen i onima čija životna dob nije u okviru ovih granica).

Porodice koje imaju člana porodice koji boluje od poremećaja u mentalnom zdravlju.+

Dnevni centar svojim korisnicima pruža različite usluge kroz aktivnosti o kojima možete pročitati na stranicama aktivnosti.