UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Aktivnosti

Aktivnosti u dnevnom centru organizovane su za korisnike i članove njihovih porodica.

Aktivnosti za korisnike:

  • Kreativne radionice
  • Edukativno-psiološke emisije
  • Socio-terapijske radionice
  • Zabavno-muzičke radionice
  • Sportsko-rekreativne radionice
  • Ostale aktivnosti (izleti, posjete kulturnim događajuma...)

Aktivnosti za članove porodice:

  • Obrazovno psihološke radionice (kako pravilno pomoći oboljelom članu porodice – šta je to duševna bolest?)
  • Druženje – osnaživanje